Privacy policy

Deze privacyverklaring geldt voor de website: https://www.intgroenegoud.be en aanverwante domeinen.
 
Uitgebaat door: In’t Groene Goud, Dorpsstraat 4.1 3560 Lummen, BE 0751807606
 
Deze verklaring omschrijft de manier waarop persoonsgegevens ingezameld en verwerkt worden op deze website. info@intgroenegoud.be houdt zich aan de toepasselijke Belgische wetgeving en aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) op Europees niveau.
 
1. Verwerking van persoonsgegevens
 
Uw persoonsgegevens worden door In’t Groene Goud verzameld en verwerkt voor volgende doeleinden: klantenadministratie, versturen van infobrieven, correct registreren van domeinnamen, opzetten van hostingaccounts, aanvragen van SSL-certificaten, facturatie. In’t Groene Goud streeft er in het algemeen naar de vraag naar persoonsgegevens zoveel mogelijk te beperken tot gegevens van gerechtvaardigd belang. 
 
2. Soorten persoonsgegevens die verzameld worden
 
Via deze website worden uw bedrijfsnaam, naam, e-mailadres, andere adresgegevens en telefoonnummers verzameld bij het invullen van het contactformulier en/of het gratis offerte-aanvraagformulier. 
 
3. Verstrekking aan derden
 
De verzamelde persoonsgegevens worden indien nodig gedeeld met derden. Om er voor te zorgen dat één of meerdere domeinnamen op de juiste gegevens geregistreerd staan, moeten we uw gegevens delen met het centrale Register voor die domeinnaamextensie. Voor sommige extensies werken we met een tussenpersoon en dienen we uw gegevens ook te delen met die tussenpersoon. Uiteraard worden uw gegevens enkel gedeeld met de partijen die rechtstreeks betrokken zijn in het verwerken van de specifieke registratie die u bij ons heeft gedaan. 
 
Indien u één of meerdere domeinnamen registreert die worden beheerd door een Register buiten de Europese Unie, dan dienen we uw gegevens dus ook te delen met deze niet-Europese Register.
 
Voor het verzenden van onze info- en nieuwsbrieven worden uw persoonsgegevens eveneens gedeeld met derden.
 
Onze werknemers en de door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van deze gegevens te respecteren. 
 
Uw persoonsgegevens worden uitdrukkelijk niet verkocht aan derden.
 
4. Bewaarperiode
 
Persoonsgegevens verwerkt voor klantenadministratie en/of facturatie worden bewaard gedurende de termijn die wettelijk vereist is. 
 
Persoonsgegevens die om een andere reden worden verzameld en/of verwerkt worden zeven jaar bewaard na laatste gebruik.  
 
5. Uw rechten betreffende uw persoonsgegevens 
 
U heeft ten allen tijde recht:
·       op het inzage krijgen in uw persoonsgegevens
·       op correctie van uw persoonsgegevens
·       op vergetelheid van uw persoonsgegevens
·       op het beperken van het verwerken van uw persoonsgegevens
·       op het bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
 
Dit kan door een eenvoudige e-mail te sturen naar info@intgroenegoud.be en uw verzoek in te dienen.
 
6. Cookies
 
Deze website kan van cookies gebruik maken, waarvan sommige van tijdelijke aard zijn en gewist worden zodra u uw browser afsluit, waarvan sommige dienen om u te kunnen identificeren bij een volgend bezoek en waarvan een derde soort gebruikt wordt om statistieken op te stellen over het bezoek aan deze website. 
 
U kunt zelf het gebruik van cookies uitschakelen via de instellingen van uw webbrowser, maar het is mogelijk dat daardoor de website niet meer correct functioneert.
 
7. Klachten
 
Bij eventuele klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens kan u ons steeds telefonisch bereiken op +32 473 111 660 of via mail op info@intgroenegoud.be. U kan desgevallend een klacht indienen bij de Privacy Commissie, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel commission@privacycommission.be.  
 
8. Wijzigingen
 
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen zonder nadere kennisgeving. (Laatste update 3/11/2020)